• Rodowód kulturowy współczesnego Wrocławia, pod red. W. Wysoczańskiego

    WROCŁAW 2012   Wydanie elektroniczne (pdf) SPIS TREŚCI WŁODZIMIERZ WYSOCZAŃSKI, SŁOWO WPROWADZAJĄCE ANDRZEJ ŻELAŹNIEWICZ, RODOWODY KULTUROWE WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAWIA – REFLEKSJA OTWIERAJĄCA JAN WASZKIEWICZ, RODOWÓD KULTURY WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAWIA – REFLEKSJE OSOBISTE TADEUSZ ZIPSER, SWOI LUDZIE, CUDZE DOMY ANTONI FURDAL, NIEKTÓRE PROBLEMY RODOWODU KULTUROWEGO WROCŁAWIA JÓZEF ŁUKASZEWICZ, Z WILNA DO WROCŁAWIA MIECZYSŁAW INGLOT, OBRAZ KULTURY WROCŁAWIA W ŚWIETLE LISTY PATRONÓW SZKÓŁ MIEJSKICH PAWEŁ BERGMAN, KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOMIEJSKIEJ POPULACJI WROCŁAWIA OD 1945 ROKU W ŚWIETLE ZMIAN STRUKTURY POCHODZENIA REGIONALNEGO I STRUKTURY SPOŁECZNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN STRUKTURY ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW ZOFIA JASIŃSKA, ZMIANY W KRAJOBRAZIE PRZYRODNICZO-ROLNICZYM OKOLIC WROCŁAWIA KRZYSZTOF MIGOŃ, SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE, CZYLI O POTRZEBIE REFLEKSJI NAD RODOWODEM KULTUROWYM MIASTA