Komisja Kultur Europejskich

dr hab. Włodzimierz Wysoczański, prof. UWr

Przewodniczący

prof. dr hab. Stanisław Rosik

Wiceprzewodniczący

dr Wawrzyniec Kowalski

Sekretarz