Dialog i konfrontacja międzykulturowa w Europie

Sesja naukową nt. Dialog i konfrontacja międzykulturowa w Europie zorganizowana została 10 października 2019 roku w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Rzeka w kształtowaniu przestrzeni społeczno-kulturowej (przeszłość i współczesność)

Sympozjum naukowe nt. Rzeka w kszałtowaniu przestrzeni społeczno-kulturowej (przeszłość i współczesność) pod Patronatem Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu prof. dra hab. Andrzeja Żelaźniewicza, zorganizowane zostało 11 maja 2017 roku w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Czy potrzebna jest nam humanistyka?

Sesja naukową nt. Czy potrzebna jest nam humanistyka?, zorganizowana została 4 kwietnia 2014 roku w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Sesja – zgodnie z założonym celem – poświęcona była refleksji nad humanistyką w kontekście niezaprzeczalnej jej aktualności i nieodzowności, także obecnie.

Europejski wkład w światową kulturę książki

Sympozjum naukowe nt. Europejski wkład w światową kulturę książki, odbyło się w 13 listopada 2013 roku w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Problematyka sympozjum – zgodnie z projektem – obejmowała światową kulturę książki, w której niezaprzeczalnie czołową rolę od tysiącleci odgrywa dziedzictwo europejskie.

Rodowód kulturowy współczesnego Wrocławia

Sesja naukowaRodowód kulturowy współczesnego Wrocławia, zorganizowana została 23 listopada 2011 r. w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Miała charakter spotkania dyskusyjnego.

Migracje: dzieje, typologia, definicje

Ogólnopolska konferencja naukowa Migracje: dzieje, typologia, definicje, zorganizowana została w dniach 21‒22 kwietnia 2005 r. w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przy współudziale Komitetów Językoznawstwa, Nauk Demograficznych, Nauk Historycznych i Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.