Rzeka w kształtowaniu przestrzeni społeczno-kulturowej (przeszłość i współczesność)

Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły

Sympozjum naukowe nt. Rzeka w kszałtowaniu przestrzeni społeczno-kulturowej (przeszłość i współczesność) pod Patronatem Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu prof. dra hab. Andrzeja Żelaźniewicza, zorganizowane zostało 11 maja 2017 roku w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.