Czy potrzebna jest nam humanistyka?

Sesja naukową nt. Czy potrzebna jest nam humanistyka?, zorganizowana została 4 kwietnia 2014 roku w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Sesja – zgodnie z założonym celem – poświęcona była refleksji nad humanistyką w kontekście niezaprzeczalnej jej aktualności i nieodzowności, także obecnie. Przedmiotem konferencji były wybrane problemy traktowania i umocowania humanistyki w systemie nauk oraz w kulturze europejskiej, wiedzy humanistycznej i postaw humanistycznych, odniesień humanistyki do aksjologii oraz jej skali indywidualnej i społecznej, obecności humanistyki w szkolnictwie, instytucji szerzących wiedzę i postawy humanistyczne oraz podstaw materiałowych humanistyki. W wystąpieniach (referatach i głosach w dyskusji) naświetlone zostały te zagadnienia w pełniejszych ich omówieniach lub odniesieniach do nich. W szczególności zaprezentowane zostało ujęcie holistyczne poszczególnych zagadnień wychodząc z pozycji, że nauki humanistyczne zajmują się tym, co jest wyróżnikiem naszej tożsamości narodowej i cywilizacyjnej. Podjęte zostały bardziej konkretne kwestie dotyczące roli kresowej tradycji kulturowej w kształtowaniu regionalnej tożsamości wrocławian, archeologii w humanizacji współczesnej kultury, wpływu edukacji humanistycznej na twórczość inżynierską, humanistyki na uczelni technicznej obecnie, argumentów historycznych w dzisiejszej debacie politycznej nad zasięgiem kulturowej Europy oraz humanistycznej ogłady w życiu praktycznym.

Fotoreportaż z sesji: