Spotkania dyskusyjne

1998

Spotkanie dyskusyjne nt. EUROPA PROTESTANCKA

Wprowadzenie do dyskusji: prof. Krystyn Matwijowski (Uniwersytet Wrocławski), Od protestantyzmu do pietyzmu; prof. Norbert Morciniec (Uniwersytet Wrocławski), Protestantyzm w oczach filologa; prof. Zofia Ostrowska-Kębłowska (Uniwersytet Wrocławski), Romantyzm „protestancki” i „katolicki” w Niemczech

1999

Dyskusja panelowa nt. MIĘDZY ETNICZNOŚCIĄ A KULTURĄ

Uczestnicy panelu: prof. Stefan Bednarek (Uniwersytet Wrocławski), dr Mieczysław Trojan (Uniwersytet Wrocławski), dr Włodzimierz Wysoczański (Uniwersytet Wrocławski), dr Jerzy Żurko (Uniwersytet Wrocławski).

Przewodniczenie: prof. Stanisław Pietraszko (Uniwersytet Wrocławski)

2004

Spotkanie z prof. Markiem Hałubem (Uniwersytet Wrocławski) wydawcą serii „Śląska Republika Uczonych”

Prowadzenie: prof. Antoni Furdal (Uniwersytet Wrocławski)

[Organizatorzy: Komisja Kultur Europejskich; Komisja Nauk Filologicznych; Wrocławskie Towarzystwo Naukowe]

2010

Dyskusja nad książką Antoniego Furdala Widziałem ich, słyszałem ich…

Wprowadzenie do dyskusji: prof. Krzysztof Migoń (Uniwersytet Wrocławski).

2012 r.

Spotkanie dyskusyjne nt. CZY ZMIERZCH LITERATURY?

Wprowadzenie do dyskusji: prof. Antoni Furdal (Uniwersytet Wrocławski) i prof. Mieczysław Inglot (Uniwersytet Wrocławski)