Wystąpienia na posiedzeniach Komisji

2023

Prof. dr hab. Elżbieta Biardzka (Uniwersytet Wrocławski), EUROPEJSKIE DYSKURSY PAMIĘCI. II WOJNA ŚWIATOWA WE FRANCUSKICH I POLSKICH PODRĘCZNIKACH DO HISTORII

2022

Prof. dr hab. Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski), dr inż. Tomasz Walkowiak (Politechnika Wrocławska), WIELKIE BIBLIOGRAFIE JAKO ŹRÓDŁO DANYCH W BADANIACH JĘZYKA I KULTURY

dr hab. Barbara Rogowska (Uniwersytet Wrocławski), PRZYKŁADY DYFUZJI WZORÓW KULTUROWYCH W EUROPIE

Prof. Maja Pawłowska (Uniwersytet Wrocławski), DEMOKRACJA SZLACHECKA A FRANCUSKI ABSOLUTYZM: TŁUMACZENIE „CYDA” CORNEILLE’A PRZEZ JANA ANDRZEJA MORSZTYNA

Prof. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski), BITWA POD CEDYNIĄ – PAMIĘĆ A HISTORIA. WOKÓŁ 1050. ROCZNICY WYDARZEŃ 972 R.

2021

Prof. Elżbieta Biardzka (Uniwersytet Wrocławski), CYTAT A KULTURA


2017

dr hab. Luiza Rzymowska (Uniwersytet Wrocławski), ŚWIATOWE DZIEDZICTWO RETORYKI EUROPEJSKIEJ

prof. Krzysztof Wachowski (Uniwersytet Wrocławski), INTERAKCJONIZM KULTUROWY W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ NA PRZYKŁADZIE CHARAKTERYSTYCZNYCH WYROBÓW SKÓRZANYCH

prof. Stefan Kiedroń (Uniwersytet Wrocławski), CZY ZŁOTY WIEK TRWA 100 LAT? NIDERLANDY I INNE PRZYKŁADY

prof. Elżbieta Biardzka (Uniwersytet Wrocławski), KULTURA ODZWIERCIEDLONA W TEKSTACH O FRANCJI W TWÓRCZOŚCI RENAUD SÉCHAN

2016

dr hab. Rafał Augustyn (Uniwersytet Wrocławski), CZY W MUZYCE WSPÓŁCZESNEJ SĄ STYLE NARODOWE?

prof. Krzysztof Migoń (Uniwersytet Wrocławski), W ILU JĘZYKACH PISANO I DRUKOWANO KSIĄŻKI, I CO Z TEGO WYNIKA?

dr hab. Małgorzata Góralska (Uniwersytet Wrocławski), MNEMOSYNE W ŚWIECIE CYFROWYM. KILKA REFLEKSJI O SKUTKACH INFORMATYZACJI NOŚNIKÓW CYFROWYCH

dr hab. Maria Chantry (Uniwersytet Wrocławski), WANDA ‒ SARMACKA AMAZONKA W ŁACIŃSKIEJ POEZJI POLSKIEGO RENESANSU (OD JANA Z WIŚLICY DO JANA KOCHANOWSKIEGO)

prof. Milica Semków (Uniwersytet Wrocławski), REPUBLIKA DUBROWNICKA I JEJ KULTURA W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH SPORÓW TOŻSAMOŚCIOWYCH

prof. Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski), GEOGRAFIA CHASYDYZMU

prof. Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), BIOGRAFIA LEKTUROWA WĄTKAMI WIELU KULTUR PISANA

dr Kamil Kijek (Uniwersytet Wrocławski), KULTURY JĘZYKOWE ŻYDÓW POLSKICH W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

2015
dr Jan Kamieniecki (Uniwersytet Wrocławski), O JĘZYKU SZYMONA BUDNEGO W SZESNASTOWIECZNYM DYSKURSIE RELIGIJNYM

prof. Anna Migoń (Uniwersytet Wrocławski), DAWNA POLSKA KSIĄŻKA NAUKOWA W ORBICIE KULTURY EUROPEJSKIEJ

prof. Paweł Bergman (Polska Akademia Nauk), KRÓTKA HISTORIA MOJEJ RODZINY – WĘDRÓWKI PO EUROPIE OD POŁOWY XIX W.

prof. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski), RELIGIONEM LINGUA FACIT? PARADYGMAT ETNICZNY W STUDIACH NAD KULTURĄ DUCHOWĄ PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁOWIAŃSZCZYZNY

dr hab. Barbara Rogowska (Uniwersytet Wrocławski), WIELORELIGIJNOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY POLITOLOGA

prof. Romuald Kaczmarek (Uniwersytet Wrocławski), WROCŁAW W SIECI. O POWIĄZANIACH ARTYSTYCZNYCH WROCŁAWIA W DOBIE LUKSEMBURGÓW I JAGIELLONÓW

2014
prof. Jan Waszkiewicz (Politechnika Wrocławska), MATEMATYKA GRECKA JAKO NIEZMIENNIK KULTURY EUROPEJSKIEJ

mgr Mariola Abkowicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza; Związek Karaimów Polskich), KARAIMI W KULTURZE EUROPEJSKIEJ

prof. Bogusław Gediga (Polska Akademia Nauk), ARCHEOLOGIA W HUMANIZACJI WSPÓŁCZESNEJ KULTURY

prof. Antoni Furdal (Uniwersytet Wrocławski), ZE WSPOMNIEŃ. CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM, A CZEGO NIE NAUCZYŁEM WE WROCŁAWIU

2013
prof. Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski), dr Tomasz Piekot (Uniwersytet Wrocławski), KOMUNIKACJA JAKO KULTUROWE NARZĘDZIE WYKLUCZENIA – DOŚWIADCZENIA POLSKIE I EUROPEJSKIE

prof. Piotr Migoń (Uniwersytet Wrocławski), PRZYRODNICZE DZIEDZICTWO EUROPY

dr Miłosz Bukwalt (Uniwersytet Wrocławski), OBRAZ ZAGŁADY I OCALENIA ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO WE WSPÓŁCZESNEJ PROZIE SERBSKIEJ

2012
prof. Elżbieta Skibińska-Cieńska (Uniwersytet Wrocławski), „CO POZOSTAŁO Z KULTURY FRANCUSKIEJ?”

dr Anna Galar-Bukała (Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu), CYSTERSKA EUROPA: ZWIĄZKI CYSTERSÓW Z ZIEM POLSKICH Z KLASZTORAMI ZAGRANICZNYMI (XII-XVIII W.)

dr hab. Romuald Kaczmarek (Uniwersytet Wrocławski), ITALIANIZMY W GOTYCKIEJ SZTUCE EUROPY ŚRODKOWEJ (DO KOŃCA XIV W.)

2011
prof. inż. arch. Tadeusz Zipser (Politechnika Wrocławska), POSTĘP CYWILIZACYJNY NA TLE EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI KONTAKTÓW

dr Anna Cisło (Uniwersytet Wrocławski), ODRODZENIE IRLANDZKIEJ KSIĄŻKI ETNICZNEJ

prof. Mirosław Dymarski (Uniwersytet Wrocławski), UPADEK IMPERIUM OSMAŃSKIEGO A ROZPAD JUGOSŁAWII – DWA OBLICZA TEGO SAMEGO PROCESU

prof. Beata Baczyńska (Uniwersytet Wrocławski), TEATR HISZPAŃSKI ZŁOTEGO WIEKU A SPRAWA POLSKA: ŻYCIE JEST SNEM PEDRO CALDERÓNA DE LA BARCA

prof. Larysa Pisarek (Uniwersytet Wrocławski), prof. Krzysztof Migoń (Uniwersytet Wrocławski), DWUGŁOS O KULTURZE BIAŁORUSKIEJ

2010
prof. inż. arch. Janusz Rębielak (Politechnika Krakowska), IRAN – EUROPA, INTERAKCJE KULTUROWE NA PRZYKŁADACH ARCHITEKTURY DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

prof. Milica Semków (Uniwersytet Wrocławski), ŻYDZI SEFARDYJSCY W BOŚNI. HISTORIA I LITERATURA

prof. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski), KULTURA POLITYCZNA POSTTITOWSKIEJ JUGOSŁAWII

2009
prof. Stanisław Prędota (Uniwersytet Wrocławski), HORAE BELGICAE

prof. Jan Waszkiewicz (Politechnika Wrocławska), INTEGRACJA DOLNEGO ŚLĄSKA A TOŻSAMOŚĆ DOLNOŚLĄZAKÓW

prof. Stefan Kiedroń (Uniwersytet Wrocławski), O BANKACH, UCZONYM TULIPANIE I LWIE BELGIJSKIM. GŁOS O KULTURZE NIDERLANDZKIEJ

prof. Jiří Marvan (Uniwersytet Karola w Pradze), DYSKUSJA NA TEMATY EUROPEJSKIE

prof. Paweł Bergman (Polska Akademia Nauk), KSZTAŁTOWANIE SIĘ POPULACJI WROCŁAWIA OD 1945 ROKU – MIGRACJE, POCHODZENIE REGIONALNE, STRUKTURA ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW

prof. Norbert Morciniec (Uniwersytet Wrocławski), O JĘZYKU PIERWSZYCH PIASTÓW ŚLĄSKICH

2008
prof. Krzysztof Migoń (Uniwersytet Wrocławski), PISMO I POLITYKA CZYLI PISMO ŁĄCZY I DZIELI EUROPĘ

dr hab. Jakub Pigoń (Uniwersytet Wrocławski), TRUDNY DIALOG WILCZYCY Z SOWĄ. KILKA SŁÓW O CYWILIZACJI RZYMSKIEJ

prof. Edmund Małachowicz (Polska Akademia Nauk), ARCHITEKTURA ZNAKIEM I ŚLADEM CYWILIZACJI

prof. Krzysztof Migoń (Uniwersytet Wrocławski), PIERWSZE KSIĄŻKI DRUKOWANE W JĘZYKACH NARODOWYCH I ICH ZNACZENIE DLA EUROPEJSKIEJ KULTURY

2007

prof. inż. arch. Tadeusz Zipser (Politechnika Wrocławska), RESPICJUM

prof. Edmund Małachowicz (Polska Akademia Nauk), ODBUDOWAĆ PRZESZŁOŚĆ

prof. Alicja Szastyńska-Siemion (Uniwersytet Wrocławski), CUD GRECKI?

2005

prof. Jan Waszkiewicz (Politechnika Wrocławska), MUZEUM POWOJENNYCH DZIEJÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

2004

prof. Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski), DZIECI W ŚWIECIE POLITYCZNYCH UWARUNKOWAŃ W LITERATURZE WSPOMNIENIOWEJ XX WIEKU

2003

prof. Jan Wrabec (Uniwersytet Wrocławski), ARCHITEKTURA BAROKOWA DAWNYCH ZIEM WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM EUROPY ŚRODKOWEJ

prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil (Akademia Muzyczna), IDIOM POLSKI W MUZYCE EUROPEJSKIEJ

2001

dr Izolda Topp-Wójtowicz (Uniwersytet Wrocławski), CZY EUROPA JEST KOBIETĄ?

prof. Henryk Samsonowicz (Uniwersytet Warszawski), NARODZINY EUROPY

prof. Norbert Morciniec (Uniwersytet Wrocławski), WIELOETNICZNOŚĆ W HISTORII ŚLĄSKA W ŚWIETLE POLSKO-NIEMIECKICH STOSUNKÓW JĘZYKOWYCH

2000

prof. Elżbieta Stadtmüller (Uniwersytet Wrocławski), EUROPA NA PRZEŁOMIE WIEKÓW

prof. Tadeusz Zipser, UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE KULTURY EUROPEJSKIEJ

prof. Wojciech Wrzesiński (Uniwersytet Wrocławski), JĄDRO PRAWDY CZY ZAKŁAMANIA? WOKÓŁ STEREOTYPÓW ETNICZNYCH

dr Andrzej Skrzypiec (Uniwersytet Wrocławski), CELTOWIE: MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ?

prof. Antoni Furdal (Uniwersytet Wrocławski), MOJE WSPOMNIENIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

1999

prof. Wiesław Łukaszewski (Uniwersytet Wrocławski), STOSUNEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ DO NARODÓW EUROPEJSKICH

prof. Telesfor Poźniak (Uniwersytet Wrocławski), U ŹRÓDEŁ SŁOWIAŃSKIEGO BIZANTYNIZMU

prof. Edmund Małachowicz (Polska Akademia Nauk), NAJWCZEŚNIEJSZE ZWIĄZKI KULTUROWE WROCŁAWIA Z EUROPĄ ZACHODNIĄ

prof. Józef Kelera (Uniwersytet Wrocławski), JERZY GROTOWSKI

1998
prof. Mieczysław Klimowicz (Uniwersytet Wrocławski; czł. rzecz. PAN), POLSKO-NIEMIECKIE POGRANICZE LITERACKIE. PROBLEMY UCZESTNICTWA W DWÓCH KULTURACH