O Komisji

Różnorodność kulturowa Europy jest w równym stopniu źródłem nieustannego rozwoju i postępu cywilizacyjnego co zjawisk negatywnych związanych np. z różnymi sferami życia politycznego i problematyką społeczną. Naturalnym tendencjom unifikacyjnym w dziedzinie kultury przeciwstawia się równie naturalna konieczność utrzymania, a nawet wysuwania na plan pierwszy odrębności jako czynnika umożliwiającego zachowanie tożsamości kulturowej. W rezultacie z jednej strony można dziś mówić o istnieniu wspólnej kultury europejskiej, z drugiej zaś o tym, że w skład Europy wchodzą liczne niezależne kultury definiowane najczęściej etnicznie i politycznie. Celem działalności powstałej w listopadzie 1997 roku Komisji Kultur Europejskich jest stworzenie forum dyskusyjnego nastawionego na tę problematykę w aspekcie współczesnym i historycznym. Do założeń Komisji należy też pluralizm metodologiczny i uwzględnienie perspektyw praktycznych i politycznych w odniesieniu do naszego kontynentu.

Antoni Furdal