Dialog i konfrontacja międzykulturowa w Europie

Sesja naukową nt. Dialog i konfrontacja międzykulturowa w Europie zorganizowana została 10 października 2019 roku w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.