Migracje: dzieje, typologia, definicje

Ogólnopolska konferencja naukowa Migracje: dzieje, typologia, definicje, zorganizowana została w dniach 21‒22 kwietnia 2005 r. w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przy współudziale Komitetów Językoznawstwa, Nauk Demograficznych, Nauk Historycznych i Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.