Rodowód kulturowy współczesnego Wrocławia

Sesja naukowa Rodowód kulturowy współczesnego Wrocławia, zorganizowana została 23 listopada 2011 r. w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Miała charakter spotkania dyskusyjnego.

Program:
• Otwarcie:
prof. Andrzej Żelaźniewicz, Prezes Oddziału PAN we Wrocławiu
Rodowody kulturowe współczesnego Wrocławia – refleksja otwierająca
• Wprowadzenie do dyskusji:
prof. Jan Waszkiewicz
Rodowód kultury współczesnego Wrocławia – refleksje osobiste
prof. Tadeusz Zipser
Swoi ludzie, cudze domy
prof. Antoni Furdal
Niektóre problemy przynależności kulturowej mieszkańców Wrocławia
• Dyskusja
prof. Józef Łukaszewicz,
Z Wilna do Wrocławia
prof. Mieczysław Inglot
Obraz kultury Wrocławia w świetle listy patronów szkół miejskich
prof. Paweł Bergman
Kształtowanie się wielkomiejskiej populacji Wrocławia od 1945 roku w świetle zmian struktury pochodzenia regionalnego i struktury społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zmian struktury zawierania małżeństw
prof. Zofia Jasińska
Zmiany w krajobrazie przyrodniczo-rolniczym okolic Wrocławia
prof. Irma Kacprzyk-Bergman
Głos w dyskusji
• Podsumowanie
prof. Krzysztof Migoń