• Rodowód kulturowy współczesnego Wrocławia, pod red. W. Wysoczańskiego

    WROCŁAW 2012   Wydanie elektroniczne (pdf) SPIS TREŚCI WŁODZIMIERZ WYSOCZAŃSKI, SŁOWO WPROWADZAJĄCE ANDRZEJ ŻELAŹNIEWICZ, RODOWODY KULTUROWE WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAWIA – REFLEKSJA OTWIERAJĄCA JAN WASZKIEWICZ, RODOWÓD KULTURY WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAWIA – REFLEKSJE OSOBISTE TADEUSZ ZIPSER, SWOI LUDZIE, CUDZE DOMY ANTONI FURDAL, NIEKTÓRE PROBLEMY RODOWODU KULTUROWEGO WROCŁAWIA JÓZEF ŁUKASZEWICZ, Z WILNA DO WROCŁAWIA MIECZYSŁAW INGLOT, OBRAZ KULTURY WROCŁAWIA W ŚWIETLE LISTY PATRONÓW SZKÓŁ MIEJSKICH PAWEŁ BERGMAN, KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOMIEJSKIEJ POPULACJI WROCŁAWIA OD 1945 ROKU W ŚWIETLE ZMIAN STRUKTURY POCHODZENIA REGIONALNEGO I STRUKTURY SPOŁECZNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN STRUKTURY ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW ZOFIA JASIŃSKA, ZMIANY W KRAJOBRAZIE PRZYRODNICZO-ROLNICZYM OKOLIC WROCŁAWIA KRZYSZTOF MIGOŃ, SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE, CZYLI O POTRZEBIE REFLEKSJI NAD RODOWODEM KULTUROWYM MIASTA  

  • Rodowód kulturowy współczesnego Wrocławia

    Sesja naukowa Rodowód kulturowy współczesnego Wrocławia, zorganizowana została 23 listopada 2011 r. w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Miała charakter spotkania dyskusyjnego. Program:• Otwarcie:prof. Andrzej Żelaźniewicz, Prezes Oddziału PAN we WrocławiuRodowody kulturowe współczesnego Wrocławia – refleksja otwierająca• Wprowadzenie do dyskusji:prof. Jan WaszkiewiczRodowód kultury współczesnego Wrocławia – refleksje osobisteprof. Tadeusz ZipserSwoi ludzie, cudze domyprof. Antoni FurdalNiektóre problemy przynależności kulturowej mieszkańców Wrocławia• Dyskusjaprof. Józef Łukaszewicz,Z Wilna do Wrocławia prof. Mieczysław InglotObraz kultury Wrocławia w świetle listy patronów szkół miejskichprof. Paweł BergmanKształtowanie się wielkomiejskiej populacji Wrocławia od 1945 roku w świetle zmian struktury pochodzenia regionalnego i struktury społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zmian struktury zawierania małżeństwprof. Zofia JasińskaZmiany w krajobrazie przyrodniczo-rolniczym okolic Wrocławiaprof.…