• Rodowód kulturowy współczesnego Wrocławia

    Sesja naukowa Rodowód kulturowy współczesnego Wrocławia, zorganizowana została 23 listopada 2011 r. w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Miała charakter spotkania dyskusyjnego. Program:• Otwarcie:prof. Andrzej Żelaźniewicz, Prezes Oddziału PAN we WrocławiuRodowody kulturowe współczesnego Wrocławia – refleksja otwierająca• Wprowadzenie do dyskusji:prof. Jan WaszkiewiczRodowód kultury współczesnego Wrocławia – refleksje osobisteprof. Tadeusz ZipserSwoi ludzie, cudze domyprof. Antoni FurdalNiektóre problemy przynależności kulturowej mieszkańców Wrocławia• Dyskusjaprof. Józef Łukaszewicz,Z Wilna do Wrocławia prof. Mieczysław InglotObraz kultury Wrocławia w świetle listy patronów szkół miejskichprof. Paweł BergmanKształtowanie się wielkomiejskiej populacji Wrocławia od 1945 roku w świetle zmian struktury pochodzenia regionalnego i struktury społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zmian struktury zawierania małżeństwprof. Zofia JasińskaZmiany w krajobrazie przyrodniczo-rolniczym okolic Wrocławiaprof.…

  • Migracje: dzieje, typologia, definicje

    Ogólnopolska konferencja naukowa Migracje: dzieje, typologia, definicje, zorganizowana została w dniach 21‒22 kwietnia 2005 r. w Oddziale Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przy współudziale Komitetów Językoznawstwa, Nauk Demograficznych, Nauk Historycznych i Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.